Notářský úřadJUDr. Miroslavy ProtivovéLicence №123456789 | Pro jmenování №123456789

Provozní hodiny

Po, Ut, Ct: 8:00-16:00;
St: 8:00-17:00;
Pa: 8:00-15:30

Kontakty


Telefon: +420 377 224 859
E-mail: mprotivova.notar@enkcr.cz

Notářský úřad Plzeň - město, JUDr. Miroslava Protivová

 Zajišťujeme komplexní notářské služby,  včetně  zastupování  v řízení na Obchodním rejstříku a Katastru nemovitostí.

Poskytujeme veškeré služby v oblasti obchodního práva (tj. zejména založení obchodních společností, změny týkající se obchodních společností, přeměn fúzí, společností), převodů nemovitostí (darovací smlouva, kupní, směnná smlouva), notářských úschov, modifikace společného jmění manželů (zúžení či rozšíření společného jmění manželů, předmanželská smlouva), zástavních smluv. Dále sepisujeme notářské zápisy zajišťující efektivní splnění pohledávek se svolením dlužníka k jejich vykonatelnosti (notářský zápis jako podklad pro exekuci), sepisujeme závěti, listiny o vydědění, osvědčujeme právně významné prohlášení, skutkové děje, stav věci.

Provedení notářského úkonu lze v případě potřeby předem objednat i na dobu mimo úřední hodiny nebo mimo notářskou kancelář, také i v anglickém jazyce bez účasti tlumočníka.

The notary is qualified to translate the content of legal acts into English. 

Na počkání Vám také ověříme pravost podpisu, shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem a vyhotovíme výpis z informačního systému veřejné správy (např. výpis z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů).

pověření Okresního soudu Plzeň-město notářka jako soudní komisař provádí úkony v řízení o dědictví.

Dnes je notářská kancelář otevřena.

 

 

 

 

Jsme na mapě


Zvětšit mapu