Notářský úřadJUDr. Miroslavy ProtivovéLicence №123456789 | Pro jmenování №123456789

Novela zákona o hospodaření energií
 

Zákonem č. 318/2012 Sb. účinným od 1.1.2013 se mění zákon č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska činnosti notáře jsou
významná nová ustanovení o povinnostech vlastníků budov, bytů a nebytových
prostor.
 

Podle § 7a je vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen zajistit
zpracování průkazu energetické náročnosti budovy. Tento průkaz pak musí být
předložen možnému kupujícímu budovy nebo jednotky před uzavřením kupní
smlouvy, při podpisu kupní smlouvy musí být kupujícímu předán. Nesplnění této
povinnosti je pak podle § 12 považováno za přestupek a sankcionováno pokutou až
100 000 Kč.