Notářský úřadJUDr. Miroslavy ProtivovéLicence №123456789 | Pro jmenování №123456789

We speak English

The notary is qualified to translate the content of legal acts into English. 

Notářka ovládá anglický jazyk (i odbornou angličtinu ve svém oboru), proto může sama přetlumočit obsah úkonu pro účastníky do anglického jazyka.